Firmaaftale

Hvad er en firmaordning ?
Det er en aftale, hvor jeg tilbyder firmaet at komme ud til dem og behandle deres medarbejdere.

Hvor stort skal firmaet være ?
Som udgangspunkt skal der være min. 4 timers arbejde pr. gang, hvis der skal kunne indgås en aftale.
Jeg vil i samarbejde med hver enkelt firma skræddersy en aftale som passer til lige præcis til dem.

Jeg tilbyder

En firmaordning giver optimale forhold for at få benyttet sig af behandling, da behandlingen foregår på arbejdspladsen.  I modsætning til en evt. Sundhedsordning, hvor man skal ud af “huset” for at finde en behandler.
Så hvis I er til forebyggelse fremfor reparation er en firmaordning lige et valg for jer.
Med en firmaordning vil I øge den generelle fokus på sundhed, trivsel og derved vil I få en højere produktivitet hos jeres medarbejdere.

Økonomi

Udover det praktiske er der også en skattemæssig fordel ved at have det på arbejdspladsen.
For medarbejderens vedkommende vil ydelsen kunne fratrækkes i bruttolønen, hvilket gør at man ikke bliver beskattet af ydelsen.

For firmaets vedkommende vil ydelsen kunne trækkes fra i driftsregnskabet.
En anden mulighed er at “dele” ydelsen mellem medarbejder og arbejdsgiver.